Imprint

ESTA ESPAÑA

European String Teacher’s Association – Asociación Europea de Profesores de Cuerda

Avd. Ciudad de Barcelona 208, 1º - A, 28007 Madrid/España

CIF: G80916034

Patronato:

Peter Thiemann – presidente

Oksana Solovieva – vicepresidenta

María José Fueyo Muñiz – secretaria

Elisa González – Pola Lucio – tesorera